Word 2007

Znakovi za nabrajanje, brojevi i liste

06/12/2011 12:46
  Kreiranje liste sa prilagođenim znakovima za nabrajanje Unesite listu sa stavkama. Izaberite listu. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje . Kliknite na dugme Definiši novi znak za...

Paragraf

06/12/2011 12:29
Paragraf ili pasus je dio teksta koji zaključujemo znakom za novi red, tj. tipkom Enter. Ukoliko je dio teksta pasusa veći od jednog reda, Word će ga automatski prelomiti čim dotakne desnu ivicu i prebaciti će ga u novi red. Da bi oblikovali paragraf dovoljno je da kliknemo unutar teksta, nije...

Izbor broja kolona u dokumentu

05/12/2011 20:23
Nekad nam je potrebno da složimo tekst u dvije ili više kolona. To postižemo preko Page Layout i opcije Columns

Pronalaženje i zamijena teksta (Find i Replace)

05/12/2011 19:51
U polje Find what (šta da pronađem), upišite šta god želite da pronađete unutar teksta. Tražite slova, djelove riječi, cijele riječi, fraze, pa i rečenice.Sekcija Direction (smjer), vodi računa da li se sadržaj teksta pretražuje od zatečenog mesta kursora na dole (Down) ili...

Formatiranje teksta

23/11/2011 17:23
  Kada naučite kako da formatirate tekst moći ćete da poboljšate utisak koji ostavljaju vaši dokumenti. Pomoću Wordovih funkcija za formatiranje koje se koriste brzo i lako, možete naglasiti ključne tačke i promeniti položaj teksta kako bi bio jasniji. Formatiranje teksta jeste...

INSERT KOMANDA

22/11/2011 20:36
    Header/footer Prvo kliknemo na insert, potom kliknemo na header i pojavi nam se sledeći prozor Kao što i na samoj slici možete videti tu postoji čitav niz opcija, koje se odnose na umetanje headera u dokument. Opis nekih od opcija izbora headera/zaglavlja: Blank –...

Kako štampati dokument?

22/11/2011 20:35
  Kad uredimo dokument, obično želimo da ga odštampamo. To se iz Word-a postiže naredbom File/Print.       Slika iznad pokazuje kako se poziva naredba Print (u koracima 1-3) dobije se prozor 4. 1-...

Kako unijeti tekst?

22/11/2011 20:32
  Uključite računar Prepoznajte ono što ste tražili. Nakon starta Windowsa na ekranu će se pojaviti radno okruženje desktop sa mnoštvom sličica među kojima su i dvije  ikona Worda Language bar - za izbor ćirilica/latinica Pronađite ih. Kada dva puta kliknete na ikonu...