PowerPoint 2007 - osnove

 

  PowerPoint je program namenjen izradi interaktivnih prezentacija. Prezentacije se sastoje od niza slajdova u koju je spakovana “naša priča“ koju želimo prezentovati. Sadržaj prezentacije, se prezentuje korišćenjem slide show-a. Vaša prezentaija zavisi od vaše ideje, onoga što želimo da prezentujemo, a može da sadrži: tekst, slike, tabele, grafikone itd. 

Suština PowerPoint prezentacije je da se na efikasan način prenese ideja ka gledaocima.

 

 

1.naslovna linija, jeste linija koja nam daje podatke o našem dokumentu na kome radimo

2. padajući meni , jeste meni sa svim alatkama koje postoje u softveru a koje nam omogućava efikasno pravljenje prezentacije

3. struktura slajdova, jeste kratki pogled na sve slajdove koje imamo u našoj prezentaciji

4. standardna paleta jeste paleta alata koji se nalaze ispod osnovnog menija

5. radna površina jeste mesto na kome unosimo tekst, sliku, grafik ili šta nam je već potrebno u našoj prezentaciji

6. statusna linija dokumenta, nam daje podatke o tome, koliko slajdova imamo u našoj prezentaciji itd.

7. vrste pregleda jeste paleta koja nam pokazuje kako možemo pregledati našu prezentaciju, to može biti normal – standardni pregled, slide sorter – pregled gotovih slajdova i na kraju slide show- pregled preko čitavog ekrana za krajnje korisnike. Takođe tu možemo podešavati i zoom u kojoj veličini želimo videti prezentaciju.

             Osnovni elementi prezentacije

Kada se otvori program vidi se slajd bele pozadine na kome se nalaze dva polja uokvirena isprekidanim linijama, sa tekstovima Click to add title – dodati naslov slajda i Click to add subtitle – dodati tekst. To je upravo izgled prvog slajda. Drugi slajd se ubacuje sa Home / New slide, pritiskom na CTRL+M, ili klikom na desni deo slides i klikom na enter.
Napomena: Na ovaj način možete dodavati bezbroj slajdova.

Klikom na new slide pojavljuje se sledeći prozor na kome možete birati kako će taj slide biti uređen to jest dizajniran. Slikovit prikaz toga kako možemo “dizajnirati” slajdove, dat je na slici ispod. Na taj način otvaramo novi slajd i ujedno “dizajniramo” njegov osnovni izgled.

              Šabloni dizajna i šeme rada prezentacija

Kada smo osmislili našu preznetaciju, trebamo odabrati slajdove koje će naša prezentacija sadržati. Odabir da li će prezentacija biti samo tekstualna, da li će sadržati slike, grafike sve to možemo inicijalno raditi otvaranjem osnovnog menija, home – layout. U tom slučaju takođe će nam se otvoriti potpuno identičan prozor sa odabirom slajdova kao prethodnoj slici. Pored izbora šta će se nalaziti na samoj prezentaciji, mi možemo birati i vizuelno kako će izgledati sama prezentacija.

U okviru glavnog menija postoji opcija Design, klikom na nju dobijamo čitav set opcija, koja nam služe za grafičko sređivanje prezentacije, meni koji se pojavljuje pritiskom na Design dat je na ovoj slici.


Kada je reč o dizajniranju naše prezentacije, u ovom meniju možemo birati  theme– to jest dizajn, klikom na neku od tema, ta vrsta dizajna će biti odabrana na sve slajdove koje budemo kreirali. Izbor teme, jeste pozadina samog slajda i ona će prekriti celu površinu slajda.

U ovoj paleti alata možemo takođe po izboru dizajna, menjati i boje te postojeće teme, klikom na Colors – boje. Ono što je takođe zanimljivo jeste da tu možete kreirati i svoju temu. Svoju themu možete kreirati klikom Design-Colors-Create new theme colors.

U ovoj paleti možemo izabrati i tip fonta/fonts koji želimo da imamo na našoj prezentaciji. Klikom na fonts. Takođe pored standardnih već napravljenih izbora mi možemo kreirati i svoju klikom na create new theme fonts, klikom na fonts.

Ono što prestavlja osnove popunjavanja naše prezentacije, tiče se unosa teksta. Iz osnovnog menija možemo birati opcije koje su nam potrebne. Na slici možete videti sjedinjeni prikaz najšečće korišćenih opcija. Jednostavnim klikom na segment prezentacije u kojoj ćemo kucati tekst, biramo set opcija.

Te opcije mogu biti:

1. izbor fonta

2. poravnjanje teksta

3. izbor boje fonta

4. ubacivanje različitih oblika unutar prezentacije itd.

Sve opcije koje su u ovom slikovitom prikazu date biraju se jednostavnim klikom na njih, čime one postaju aktivne.

Unos različitih tipova elemenata

U power point-u možemo uneti različite elemente i sadržaje. Neki od njih su:

Unos ili umetanje tabele, putem opcije insert/table

Unos ili umetanje slika, putem opcije insert/picture, ukoliko to želimo možemo umetnuti različite dokumente iz clipart opcije

Insert shapes jeste unos različitih oblika koje možemo crtati unutar power point prezentacije,

Takođe možemo uneti i grafikone različitog tipa.

unos teksta, headera i footera naše prezentacije, datuma i broja slajdova

Na ovoj slici su prikazane najčešće korišćene opcije.

Kada unosite tabelu, klikom na insert/table, obeležite broj kolona i redova koje želite imati, što radite prostim prevlačenjem preko broja polja koja su nam potrebna, tako što držite levi klik miša. Ukoliko je broj polja veći od onoga što je dat u ovom prostom prevlačenju, vi možete kliknuti na insert table i uneti broj redova i kolona koji vam je potreban. Kada kreirate tabelu, pojaviće vam se novi prozor u kome možete da tu istu tabelu sređujete po vašoj želji.

Pregled opcija dat je na ovoj slici i on ukazuje na sve promene koje možete učiniti na vašoj tabeli, počev od izbora boja, pojedinih polja tabele, čime izdvajate to polje, kao što je recimo: header row, total row itd. Takođe možete menjati kompletan dizajn tabele, klikom na vizuelni identitet tabele koji možete videti odmah jednostavno se menja kompletan dizajn tabele. Potom unutar tabele možete menjati font, boju fonta itd.

                  Unos broja prezentacije

 

Ono što smatram interesantnim pomenuti kao opciju prilikom pravljenja prezentacije jeste unos headera i footera. Kako? Klikom na opciju insert/slide number.

Šta je to?

U donjem desnom uglu ćete videti zatamljenu opciju koju unosite, a možete unositidatum i vreme, slide number/broj slajda (što je jako korisno da znate na kom ste slajdu, da tako lakše pratite svoju prezentaciju), ukoliko kliknete na opciju don’t show on title slide, vaša podešavanja se neće odnositi na prvi slajd. Druga opcija u okviru header and footer jeste notes and handouts i ona se odnosi pre svega na podešavanja headera.

Unos multimedije

Unos multimedije – unos različitih zvukova i filmova, se vrši jednostavnim klikom nainsert/movie and sound

Kada je reč o umetanju multimedije, značajna napomena jeste da kada unosimo multimediju putanja koja je putanja unosa multimedije mora imati identičnu putanju gde se nalazi dokument koji podižemo u samoj prezentaciji. To se najlakše rešava tako što se u istom folderu čuva i prezentacija i multimedija koju unosimo. Ovo je zapravo preduslov da multimedija radi.

Animacija prezentacije

 

Kada uradimo sve slajdove, pre nego što zatvorimo našu prezentaciju na kojoj radimo, trebamo srediti animaciju. Animacija jeste način na koji ćemo prezentovati naš rad. Animacija ima čitav set alata/podešavanja za prezentovanje našeg rada.

 

 

Najčešće korišćenje opcije jesu:

Odredjivanje načina animacija, postoji čitava paleta načina na koji ćemo pokazivati slajd, klikom na način on se aktivira na aktivan slajd ako želimo da način prikazivanja bude isti za sve slajdove onda to radimo tako što kliknemo na opciju apply to all.

Transition sound, znači odabir zvuka pri prelasku sa slajda na slajd.

Transition speed, jeste vreme za koji se prikaže animacija koju smo odabrali za naš slajd.

Advance slide on mouse click je opcija koja je standardna da se na sledeći slajd prelazi klikom na miš.

Automaticly after je da se podesi vreme za koje će se slajdovi automacki menjaju.

 

 

           Sačuvajte, odštampajte, prezentujte

 

Pre nego što objasnim postupak čuvanja prezentacije, kao i njeno štampanje, želela bih napisati po meni dve meni najkorisnije preporuke za pripremu sadržaja prezentacije, koje gotovu uvek imam na umu kada radim pretzentaciju.

To su:

  • broj slajdova ne sme biti veliki, ako imate puno slajdova nemojte da budu prepunjeni tekstom, već neka budu zanimljivi
  • slajdovi su samo podsetnik i u njima se unose samo najznačajnije stvari

Kada napravite svoju prezentaciju klikom na kružić na save ili save as možete vašu prezentaciju sačuvati.

Opcije čuvanja prezentacije su:

Save – klasično čuvanje prezentacije

Save as – čuvanje prezentacije na različite načine, powerpoint presentation čuvanje u office 2007 modu

Power point show – čuvanje za prezentaciju bez mogućnosti menjanja iste. Prilikom pokretanja odmah se otvara kao prezentacija koju puštamo putem projektora, LCD televizora itd.

Štampanje

Štampanje radimo klikom na opciju print, preporuka je pogledati na print previewpre puštanja u štampu.

Na kraju, iako postoji još mnogo alatki za uređenje sadržaja i ponašanje slajdova, mnoge uspešne prezentacije su napravljene upravo korišćenjem ovih napred navedenih opcija. Prezentacija treba da bude lična, nemojte kopirati od drugih budite originalni to je jedino što je važno. Srećno u izradi vaših prezentacija.

https://sandrajakovljevic.com/blog/category/windows-7-office-2007/