Funkcije u excelu koje smo obrađivali u ovom tromjesečju

=SUM(arg) je funkcija za sabiranje. Argument je oblast koja se sabira (npr. A1:A20).

=AVERAGE(arg) je funkcija za prosek. Argument je oblast koja ulazi u prosek.

=MAX(arg) je funkcija koja traži najveću vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=MIN(arg) je funkcija koja traži najmanju vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=COUNTA(arg) je funkcija koja služi za prebrojavanje popunjenih ćelija. Argument je oblast koja se prebrojava.

COUNTBLANK(arg) je funkcija koja služi za prebrojavanje nepopunjenih ćelija(praznih). Argument je oblast koja se prebrojava.

Funkcije u excelu sa dva argumenta

=COUNTIF(Range;Criteria) je funkcija za uslovno prebrojavanje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range je oblast u kojoj tražimo koliko se puta javlja zadati uslov.

 

Funkcije u excelu sa tri argumenta

=SUMIF(Range;Criteria;Sum_range) je funkcija za uslovno sabiranje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range oblast gde da nađemo traženi uslov. Sum_range je oblast iz koje se uzima vrednost za sabiranje, a koja zadovoljava traženi uslov.