Photoshop

Najčešće korištene PS shortcuti

 
Ctrl + N New file
Ctrl + O Open file
Ctrl + S Save
Ctrl + Alt + Shift + S Save for web
Ctrl + Q Quit Photoshop
Ctrl + Z Undo
Ctrl + Shift + Z Redo (history back)
Ctrl + C Copy
Ctrl + V Paste
Ctrl + M Cut
Ctrl + A Select All
Shift + Del Cut
Shift + Ins Copy
Ctrl + W Close window
Ctrl + D Deselect
Ctrl + H Hide extras (guides, itd.)
Ctrl + R Hide Rulers
Ctrl + U Hue / Saturation
Ctrl + T Transform
Ctrl + Shift + I Invert Selection
Ctrl + Shift + N New layer
Ctrl + E Merge layers
Ctrl + (klik na layer) Precizna selekcija
X Promena prednje i zadnje boje
D Vraćanje na belu / crnu boju
Desni klik Dodatne opcije, kao veličina brusha, odabir boje, itd.
Dupli klik na Hand Zoom to fit
Dupli klik na Zoom Vraćanje na 100%
Ctrl + Tab
(Ctrl + Shift + Tab)
Prebacivanje unutar otvorenih photoshop dokumenata
 

Rectangular Marquee Tool (M)

Prvi alat na paleti alata (Window > Tools) je RM Tool, ali ćemo ga od milja zvati alat za selekcije.

Alat za selekciju nam omogućava da selektiramo, tj. označimo željene pixele. Uoćavamo odmah da

neki alati imaju u donjem desnom kutu strelicu, dok ostali nemaju. To nam sugerira da se još neki

alati nalaze pod istom grupacijom. Malo dužim klikom na RM Tool, prikazuje nam se grupa od četiri alata.

Kvadratić pokraj RM Toola oznacava da je trenutno baš taj alat iz cele grupe selektiran. Uz taj,
postoji i vrlo slični, samo eliptični alat. Znaci, ukoliko se njime radi selekcija, ona neće biti kvadrat
/ pravokutnik vec kružnica / elipsa. Alati Single Row, te Single column, označe sve pixelu u koloni
ili redu, te imaju selekcijske oznake 1, visina dokumenta, ili širina dokumenta, 1.

Shortcuti:
Shift + M        Prebacivanje između RM te EM Toola.
Shift             Ukoliko nema selekcije > Selektiranje "pravilne" selekcija (kvadrat, kružnica)
Alt               Ukoliko nema selekcije > Znaci, x, y udaljenost od početne tačke se uzima, a
               selekcija radi pravilni pravoknutik 2x, 2y
Ctrl            Ukoliko nema selekcije > Privremeno selektiranje Move (V) Toola
Shift           Ukoliko ima selekcije > Dodavanje selekcije na već postojeću.
Alt          Ukoliko ima selekcije > Oduzimanje selekcije od već postojeću.
Ctrl          Ukoliko ima selekcije > Micanje selekcije unutar layera
Ctrl + T   Ukoliko ima selekcije > Editiranje selekcije (Free Transform)
Q           Ukoliko ima selekcije > Editiranje selekcije (Free Transform) Ulaženje u Quick Mask

Move Tool (V)

Drugi po redu alat, je Move Tool, alat za micanje objekata. Mislim da netreba puno objašnjavati,

ukoliko postoji selekcija sa alatom se miče selekcija, u suprotnom se miče sadržaj celog layera.

Shortcuti:

Alt      Kopiranje sadržaja

Shift  "Pravilno" micanje (po zamišljenim linijama na 0,90 i 45 stupnjeva od prvobitnog

položaja).

Alt+Shift  "Pravilno" kopiranje sadržaja.

 
Magic Wand Tool (W)
 

Sa MW Toolom, radi se automatska selekcija približnih boja. Nakon klika na neko područje označi
se selekcija oko središta koja sadrži pixele u bojama iz ranga prosječne vrednosti.
Shortcuti:
Alt       Ukoliko ima selekcije > Oduzima selektirano područje
Shift    Ukoliko ima selekcije > Dodaje selektirano područje

 

Crop Tool (C)
Vrlo sličan alat kao i Select tool (Rectangular Marquee Tool), vrede svi shortcuti kao i kod njega.
Razlika je što radi selekcije, ali nakon odobravanje selekcije (Ctrl+Enter) veličina slike (canvas)
se smanjuje na samo odabrano, tj. selektirano područje.
Slice Tool (K)
Slice Tool, "alat za rezanje". Njega služimo pretežito pri kreiranju web stranica. Kada je layout
(predložak) složen u PSu, treba ga razrezati na mnogo malih dijelova. Uz pomoc slice toola, onaj
stari proces (select - ctrl c - ctrl n - ctrl v - save for web) nije potreban. Kod Save for web opcije,
bit će ponuđeno saveanje određenog slicea (sekcije).
U grupi sa Slice Toolom nalazi se i Slice Select Tool, koji omogućuje selektiranje sliceova, micanje
po hijerarhiji naprijed, nazad, te promoviranje u user slice (za razliku od "Auto Slices" koje PS
kreira sam prilikom stvaranjem naših)
Shortcuti:
Shift + K Prebacivanje alata između S i SS Toola
Shift Kreiranje "pravilnog" slicea, kvadratnog oblika
Healing Brush Tool (J)
Slično idućem alatu, Clone Stamp Tool-u, i HB alat radi kopiranje određenog dela slike. Razlika kod
HB Toola, je što on "pazi i gleda" orginal sliku, te klonirani dio prilagođava. Vodi računa o bojama
te osvjetljenju na originalnoj slici.
Patch tool, s druge strane, koristi sličnu metodu,. Nema source centar, nego se selektira područje,
koje se zatim pomiče te se tako da krajnje i početno područje spajaju. Kod selektiranja, u gornjem
izborniku možemo izabrati source ili destination (izvor ili cilj).
Kod oba alata uz source opciju se može izabrati i 'Use pattern', gdje se umesto izvora koristi
pattern. On se na selektirano poručje primijenjuje ali naravno uzima se uz obzir detalji te izgled
tog područja
Brush Tool (B)
U ovoj grupaciji nalazimo Brush i Pencil Tool (mi bi rekli kist i olovka). Zapravo vrlo jednostavno,
jedni od najosnovnijih alata za crtanje, pogotova za PS "crtače". U gornjem izborniku za oba alata
biramo vrstu, velićinu, opacity, te flow. Opacity bi mogli nazvati kao i postotak vidljivosti dok je
flow brzina nanošenja boje.
Alt Privremeno prebacivanje na Eye Drop alat.
Shift Pravilno nanošenje boje, vertikalno ili horizontalno.
Ctrl Privremeno prebacivanje na Move alat.
0-9 Mijenjanje postotka opacitya ili flowa
Shift + B Prebacivanje između Brush i Pencil alata
Clone Stamp Tool (S)
CS Tool (alat za kloniranje) je sličan Healing Brush Toolu kojeg smo nešto prije spomenuli. Velika
razlike između ta dva alata je što kod Clone Stamp alata, ne dolazi do nikakvog prilagođavanja
originalnoj slici, samo se kopira iz željenog sourcea (izvora). Isto tako imamo i Pattern Stamp Tool,
koji funkcionira isto kao i CS Tool, osim što umesto izvora uzima pattern (teksturu) te primenjuje
na zadano područje.
Alt Uz Alt i klik se određuje cetar područja izvora
Shift Klonira se po vertikalnim i horizontalnim linijama
Shift + S Prebacivanje između CS i PS alata
History Brush Tool (Y)
HB Tool rani nešto slično kao i Undo akcija, samo što to radi na određenom području koje dodiruje
naš brush (četka). Uz pomoć Art History Brush zapravo ponovno crtamo sliku, uzimajući proizvoljni
brush, gdje ps gleda source (tj izvor) slike.
Ctrl "Pravilno" korištenje, pod kutem od 0 i 90 st.
0-9 Mijenjanje opacitya
Shift + Y Prebacivanje između HB i AHB alata
Eraser Tool (E)
Mislim da Eraser Tool netreba posebno objašnjavati. Uglavnom - briše pixele. Kod Magic Eraser
Toola, zapravo nam je proces Select Magic Wand Tool > Delete skraćen. Tako, svakim klikom na
magic eraser tool, briše se područje sa sličnim bojama oko tačke gdje smo spustili Eraser Tool.
Ctrl "Pravilno" korištenje, pod kutem od 0 i 90 st.
0-9 Mijenjanje opacitya
Shift + E Prebacivanje između E, BE i ME alata
Paint Bucket Tool (G)
Paint Bucket Tool, kantica sa bojom, služi za bojanje većih površina gdje nanosi boju na područje
od zadanog (gdje smo kliknuli) to bilo kakvih granica. Ukoliko te granice ne postoje, nanesena je
boja na ceoi dokument. Gradient Tool, slično kao i Paint Bucket, nanosi boju. Razlika je u tome što
Gradient ne nanosi "solid" boju, nego naravno, gradient (frelauf, iris, prijelaz iz boje u boju).
Ctrl "Pravilno" korištenje, pod kutem od 0, 45 i 90 st.
0-9 Menjanje opacitya
Shift + G Prebacivanje između PB i G alata
Blur Tool (R)
E, ovo je zabavna Grupa. U ovoj grupaciji alata nalazimo Blur, Sharpen i Smudge Tool.
Spomenuću šta rade, premda sam siguran da kužite. Blur zamutnjuje, Sharpen izoštruje, dok
Smudge "razmazuje", na neki naćin. Alt kratica radi drukčije za svaki alat. Kod Blur alata,
prebacujemo se privremeno na Sharpen. Kod Sharpen alata, sa Alt se prebacujemo na Blur. Kod
Smudge alata, sa Alt "razmazujemo" (smudgeamo) dokument sa foreground bojom.
Ctrl "Pravilno" korištenje, pod kutem od 0, 45 i 90 st.
0-9 Mijenjanje opacitya
Shift + R Prebacivanje između B, S i S alata
Dodge Tool (O)
Grupa ova tri alata, Dodge, Burn i Sponge Tools, služe za fino editiranje slika. Mogli bi reći, Dodge
i Burne su komplementarni alati. Dodge alat služi za osvjetljivanje nekog područja koje je na
udaru našeg brusha. S druge strane sa Burn alatom, potamnjujemo podrućje. Osim biranja
brusha, mjenjanje rangea (dometa) postoji i također opcija mijenjanja ekspozicije.
Kod Sponge alata, imamo opcije Saturate te Desaturate. Kod Saturate varijante naravno dodajemo
boju dok kod Desaturate pretvaramo sliku u crno belu, grayscale. Mislim da je to dovoljno
razumljivo.
Ctrl "Pravilno" korištenje, pod kutem od 0, 45 i 90 st.
0-9 Mijenjanje opacitya
Shift + O Prebacivanje između D. B i S alata
Path Selection Tool (A)
Na ove ćete alate naletiti isključivo ukoliko koristite pathove, inače će ostati nezapaženi i
neinteresantni zauvijek. Ukoliko ste radili sa nekim vektorskim programima (Illustrator, Flash),
tada ste manje više upoznati sa mogućnostima te razlikama ova dva alata. Oba alata, kao što piše,
služe sa selekciju. Razlika je u tome što Path Selection Tool služi za selekciju celog patha kao
jedne celine, dok Direct Selection Tool koristimo za odabir pojedinog dela, sekcije celog patha. S
njime, možemo ili označiti pojedinu "kontrolnu tačku" (Anchor point) ili pojedini path između dvije
takve tačke.
Na Path selection Tool se primijenjuje iste kratice kao i za Move Tool, jednako se ponašaju. Kod
direct selectiona jedini shortcut ikakve koristi je Shift, gdje možemo (kao i inače sa shiftom) micati
"pravilno", po zamišljenim kutevima od 0,45 i 90 stupnjeva.
Alt Kopiranje sadržaja
Shift "Pravilno" micanje (po zamišljenim linijama na 0,90 i 45 stupnjeva od prvobitnog
položaja).
Alt+Shift "Pravilno" kopiranje sadržaja.
Horizontal Type Tool (T)
Grupa alata koja se bavi tekstom, ergo, jako važan alat. Ipak, prvi alat, Text Tool (ili službeno
Horizontal Tyle Tool), je alat koji se koristiti u 95% slučajeva. Klikom na dokument se stvara novo
text polje, dok klik+drag izaziva stvaranje text boxa. U tom trenu PS prelazi u text mode, tako da
razne varijante tipa idem stisnut V i pomaknut si text neće funkcionirati jer se u tom modu još
uvijek. Iz moda se izlazi sa klikom na kvačicu gore na pod meniju alata, ili lakšim i bržim načinom,
pritiskom na ctrl+enter.
Samo par reči o ostalim alatima, neću ulaziti u nikakvu podrobniju analizu. Vertical Type Tool,
znači samo ime govori. Radi istu stvar samo po vertikali a ne horizontalni kao standardni Type
Tool. Mask Tool po pisanju texta te izlaska iz tog moda ostavlja nam isključivo selekciju. On ne
stvara text static field kao Type Tool koji je moguće kasnije editirati, nego samo selektirane pixele
tog teksta.
Alt Dobivamo upit za visinom te širinom text boxa nakon čega ga PS kreira što
zamjenjuje ručno povlačenje text boxa te "pogađanje" veličine.
Shift Konstruiranje "pravilnog" text boxa, kvadratnog oblika.
0-9 Mijenjanje opacitya
Pen Tool (P)
Grupa alata koja se bavi crtanjem, te editiranjem pathova. Također, ponavljam, neko tko je radio
sa nekim vektorskim programom zapravo shvaća što ovi alati rade. Naravno, budući da mnogi
nisu, ja ću ukratko opisati te alate. Pen tool stvara nekakav oblik (shape). Shape koji se stvara je
vektor. Ukoliko želimo raditi po tom obliku, moramo ga pretvoriti u raster. Desnim klikom na layer
sa njime te klikom na "Rasterize Layer" dobivamo iz vektora raster. On to crta puneći oblik koji
smo mi stvorili postavljanjem kontrolnih tačaka (Anchor point) širom dokumenta. Ukoliko ne
želimo "crtati na poteze", koristi se Freeform Pen Tool. On je više poput olovke, gdje nakon
odcrtane sekcije, on sam stvara kontrolne tačke. Micanje celog shape-a, te micanje pojednih
kontrolnih tačaka se radi pomoću Path Selection Toola, koji je opisan ranije.
U ovoj grupi alata osim dva glavna, nalazimo još tri pomoćna alata. Add Anchor Point dodaje te
kontrolne tačke, recimo na pathu kojem želimo promijeniti oblik, te smanjiti kut (npr.) a
nemožemo sa postojećim, dodajemo još jednu tačku. Delete Anchor Point radi drukčije nego kad
sa Select Toolom označimo tačku i pritisnemo taster delete. Kad bi napravili ovo zadnje, stvorila bi
se rupa između prethodne te sledeće tačke. Uz pomoć Anchor Point Toola, ps sam povezuje
prehodnu i sledeću tačku na najkraći mogući način.
Convert Point Tool, pretvara Anchor point (kako sam ih iz milja nazvao kontrolne tačke) u "obične"
tačke. Znači Anchor Point u Point. Razlika između dva navedena, je to što Anchor Point sadrži path
od prethodne do te tačke. S druge strane, "obični" point, sadrži samo poziciju ali ne i nikakav path
(put) te tako se stvara samo najkraća dužina izmeđju prethodne i te tačke.
(Možda malo komplikovano zvuči, ali igrajte se dva minuta s time i sve će vam biti jasno)
Ctrl Privremeni prelazak u Direct Selection Tool
Shift Konstruiranje "pravilnih" pathova pod 0,45 i 90st.
Rectangle Tool (U)
Ova grupa od 6 alata sadrži Rectange (Kvadrat), Rounded Rectangle (Zaobljeni kvadrat), Elipse
(Elipsa), Polygon (Poligon, tj. n-terokut), Line (Linija; crta) i Custom Shape (Vlastiti oblik) Tool. Sa
svakim od alata crtamo istoimene oblike. Cela grupa se ponaša kao nekakav path, te oblik koji
dobijemo nije rasteriziran.
Dodatne opcije za alata se nalaze u pod meniju od alata koji se nalazi ispod File-Help menija.
Shift + U Prebacivanje između svih alata
Shift Konstruiranje "pravilnih" oblika
Notes Tool (N)
Ako želimo ostaviti poruke sebi (zaboravni smo), dizajneru kojem predajemo psd ili recimo poruku
za sve korisnike nekakvog javnog psda (template avatara) koristit ćemo notes tool. To su interne
poruke koje se ne prikazuju u niti jednom programu osim PSa. Možemo ostaviti taj Post-it (notes
tool) ili zvukovnu poruku. Ovo je jedan od dodatnih funkcija koja je svoju premijeru doživjela tek u
sedmici PS-a.
Eyedopper Tool (I)
Definitivno jedan od korištenijih alata. Osobno ne potežem baš za slovom I na tastaturi, nego
ukoliko koristim brush/bucket tool obično potežem za alt pa klik. To je ono "privremeno
prebacivanje" na Eyedropper o kojem sam govorio ranije u tutorialu. Sa Eyedropper alatom
uzimamo vrednost jednog pixela na koji smo kliknuli te nam po defaultu ulazi u "foreground color"
polje na tools paleti. Color Sampler Tool nam stvara do 4 eyedropper tačke. Njihova vrednost boje
prikazana je u info prozoru kao #1, #2, #3, #4 te, kao i osnovnu boju, može prikazivati u RGB,
CMYK, Grayscale, itd. Kod Color sampler polja, možemo birati boju centralnog pixela, prosječnu
boju polja 3x3pixela, ili prosječnu boju polja 5x5 pixela (average 5x5).
Measure Tool mislim da netreba puno objašnjavati, ono je digitalno ravnalo koje nam mjeri
udaljenost od tačke A do tačke B. Dužina je ispisana u Info windowu PSa.
Shift + I Prebacivanje između svih alata
Alt Uzimanje background boje
Shift Privremeno prebacivanje na Color Sampler Tool
Hand Tool (H)
Ukoliko imamo enormne veličine dokumenta, ili smo jednostavno na 1200% povećanja, micanje
pozicije bi moglo stvarati probleme. Hvala bogu, postoje tri načina da nam se to olakša. Prvi način
je pomicanje crvenog prozorčića (koji označava aktivno područje na dokumentu) na Navigator
windowu PSa. Drugi način je uz pomoć pomicanja strelica (tj. scrolovanja, dole-gore te levodesno).
Treći način, ujedno i najlakši, je uz pomoć Hand Toola. Sa njime zagrabimo dokument te ga
guramo ili vučemo, po želji.
Space Kad si na bilo kojem alatu, space poziva hand (space + klik, tj drag)
Zoom (Z)
Zoom Tool, uvećanje te umanjenje dokumenta. Maximalno je 1600%, dok je minimalno zavisno o
svakom dokumentu te njegovoj veličini.
Alt Zoom Out
Click+Drag Uvećanje određenog dijela
Ctrl+0 (num 0) Fit to screen
ctrl+alt+0 (num 0) Actual size
ctrl+"num+" Zoom In (Ctrl+"+")
ctrl+"num-" Zoom Out (Ctrl+"-")