Znakovi za nabrajanje, brojevi i liste

06/12/2011 12:46

 

Kreiranje liste sa prilagođenim znakovima za nabrajanje

  1. Unesite listu sa stavkama.
  2. Izaberite listu.
  3. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje .
  4. Kliknite na dugme Definiši novi znak za nabrajanje.
  5. Kliknite na dugme Simbol.
  6. Sa liste Font izaberite font sa simbolima koji je instaliran na računaru, poput fonta Wingdings.
  7. Krećite se kroz listu dostupnih simbola, a zatim dvaput kliknite na simbol polja koji želite da koristite, poput otvorenog polja () ili trodimenzionalnog polja ().
 
Dizajn znaka za nabrajanje možete promeniti u neki od mnoštva različitih ugrađenih vrsta dizajna. Jednostavno kliknite na strelicu na dugmetuZnakovi za nabrajanje da biste prikazali biblioteku znakova za nabrajanje.

Postoji još bolja vest: ukoliko vam se nijedan od ovih vrsta dizajna ne dopada, možete kreirati vlastiti dizajn tako što ćete u dnu dijaloga izabrati stavku Definiši novi znak za nabrajanje.

Postoje dva tipa znaka za nabrajanje koje možete da dizajnirate: simbol i slika. Znakovi za nabrajanje sa simbolima koriste znak iz fonta; na primer znakovi poput ovih  iz fontova Webdings i Wingdings koji predstavljaju popularne fontove za simbole znakova za nabrajanje. Određeni font mora biti dostupan na vašem računaru da biste mogli da koristite simbole iz tog fonta. Dakle, nemojte koristiti ništa previše neobično ako dokument želite da pošaljete drugim osobama koje možda nemaju instalirane iste fontove. Znakovi za nabrajanje sa slikama su samo sasvim male slike. Postoji veliki broj dodatnih vrsta dizajna sa znakove za nabrajanje sa slikama koje su dostupne na lokaciji Microsoft Office Online, a možete kreirati i novu vlastitu sličicu. Imajte samo na umu koliko su mali znakovi za nabrajanje i nemojte pokušavati da upotrebite složenu sliku.

Postoji i ugrađena biblioteka numerisanja koja se koristi na potpuno isti način kao i biblioteka znakova za nabrajanje. Možete promeniti karakteristike fonta, kao što je boja, da biste kreirali vlastiti stil numerisanja ili znaka za nabrajanje sa simbolom.

Nakon što dodate novi dizajn, on će se ubuduće pojavljivati u biblioteci znakova za nabrajanje ili biblioteci numerisanja, osim ako ga ne uklonite tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na njega, a zatim izabrati stavku Ukloni.

 

Kreirajte listu sa više nivoa kucanjem ili upotrebom komandi na traci na isti način kao što ste činili kod lista sa jednim nivoom. Dakle, započnite sa znakom za nabrajanje ili brojem, unesite prvu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER. Kada budete spremni da započnete sledeći nivo, kliknite na dugme Povećaj uvlačenje, otkucajte prvu stavku liste na tom nivou, a zatim pritisnite taster ENTER.

1. Kotor

    1.1. Risan

    1.2.Perast

2. Herceg Novi

    2.1. Bijela

    2.2. Igalo

3. Tivat

Kada radite sa različitim nivoima liste, sa nivoa na nivo možete da se premeštate koristeći dugmad Povećaj uvlačenje i Smanji uvlačenje koja se nalazi na traci. Uvlačenje takođe možete da povećate ili smanjite upotrebom pritisaka tastera: pritisnite taster TAB da biste povećali uvlačenje, a kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste ga smanjili. Oba ova metoda isprobaćete u vježbi.