Pronalaženje i zamijena teksta (Find i Replace)

05/12/2011 19:51
U polje Find what (šta da pronađem), upišite šta god želite da pronađete unutar teksta. Tražite slova, djelove riječi, cijele riječi, fraze, pa i rečenice.Sekcija Direction (smjer), vodi računa da li se sadržaj teksta pretražuje od zatečenog mesta kursora na dole (Down) ili na gore (Up). Sada možete i da kliknete na dugme Find Next i bacite se na pretraživanje vašeg tekstualnog dokumenta. Naglasićemo da svaki naredni pritisak na dugme Find Next (kao što i samo kaže) traži sledeće pojavljivanje traženog pojma u tekstu. I tako sve do kraja (teksta, naravno). Primjetite još da je u gornjem primeru, reč “dokument” pronađena kao deo reči “dokumentima”, što nam proširuje vidike u magičnom svetu pretraživanja. Ali budite oprezni: šta je tražena fraza kraća – veći je broj beskorisnih rezultata. Pojam “on” biće pronađen u rečima “slon”, “poklon”, “monoton” ili “toner”. Zato budite što precizniji u svojim potragama.
 

Trazenje i zamjena