Paragraf

06/12/2011 12:29

Paragraf ili pasus je dio teksta koji zaključujemo znakom za novi red, tj. tipkom Enter. Ukoliko je dio teksta pasusa veći od jednog reda, Word će ga automatski prelomiti čim dotakne desnu ivicu i prebaciti će ga u novi red. Da bi oblikovali paragraf dovoljno je da kliknemo unutar teksta, nije potrebno nikakvo posebno selektovanje.

 

 

 1. Označiti tekst;
 2. Izabrati HOME TAB u RIBBONU;
 3. U grupi PARAGRAPH klik na dugme za otvaranje  PARAGRAPH dijalog prozora;
 4. Otvara se PARAGRAPH dijalog prozor;
 5. Izabrati uvlačenje s lijeve strane /LEFT/;
 6. OK dugme;
 7. Uvučena je lijeva strana označenog paragrafa;
 8. Kraj.

09_paragraph_indent_left_paragraph_db03

 

 1. Označiti tekst;
 2. Izabrati HOME TAB u RIBBONU;
 3. U grupi PARAGRAPH klik na dugme za otvaranje  PARAGRAPH dijalog prozora;
 4. Otvara se PARAGRAPH dijalog prozor;
 5. Izabrati uvlačenje druge i svih ostalih linija /HANGING/;
 6. OK dugme;
 7. Uvučena je druga i ostale linija označenog paragrafa s lijve strane;
 8. Kraj.

09_indent_hanging_paragraph_db14

 

Uvlačenje desne strane teksta /INDENT RIGHT SIDE/, postupak:

 1. Označiti tekst;
 2. Izabrati HOME TAB u RIBBONU;
 3. U grupi PARAGRAPH klik na dugme za otvaranje  PARAGRAPH dijalog prozora;
 4. Otvara se PARAGRAPH dijalog prozor;
 5. Izabrati uvlačenje s desna /INDENTATION RIGHT/;
 6. OK dugme;
 7. Označeni tekst je uvučen s desne strane;
 8. Kraj.

09_indent_right_side_paragraph_db15