INSERT KOMANDA

22/11/2011 20:36

 

 


Header/footer

Prvo kliknemo na insert, potom kliknemo na header i pojavi nam se sledeći prozor
header Trening Word 2007 – insert komanda

Kao što i na samoj slici možete videti tu postoji čitav niz opcija, koje se odnose na umetanje headera u dokument. Opis nekih od opcija izbora headera/zaglavlja:
Blank – kreirati po sopstvenoj želji izgled tog headera
Blank three columns – postoje tri kolone po kojima možemo upisivati šta mi želimo da ubacimo
Annual – ukoliko recimo radimo neki izveštaj možemo odabrati tu opciju, u njoj upisati ime dokumenta kao i godinu za koju se taj izveštaj odnosi itd.
Ono što je važno znati jeste da su opcije neograničene i da vi i sami možete dizajnirati svoj header/zaglavlje svog dokumenta. Bitno jeste da kliknete na opciju koju želite i da potvrdite unosom teksta šta želite da tu piše. Ukoliko, samostalno odlučite da kreirate header, klikom na tu opciju i odabirom blank, otvara nam se drugačiji vizuelni “prozor” koji omogućava da dizajniramo naš header.

Kako to izgleda i koje su opcije pogledajte na slici ispod.

header blank Trening Word 2007 – insert komanda

Neke od najčešće korišćenih opcija su:

Page number, jeste ubacivanje broja stranice, odnosno numerisanje strana,
Date&Time, jeste ubacivanje datuma i vremena kreiranja samog dokumenta,
Different  First Page, jeste opcija koja prestavlja kreiranje dva headera, jednog koji se odnosi samo na prvu stranu i drugog koji se odnosi na sve ostale strane,
Go to footer, je opcija brzog prelaska na footer koji kreiramo za postojeći dokument na kome radimo.

Footer se takođe može podešavati po želji. Procedura za njega je identična proceduri za umetanje headera.

Pored header i footer opcije u samom nastavku je opcija page number kojom numerišemo strane našeg dokumenta. Kada ih numerišemo možemo birati da li će se broj pojavljivati u gornjem delu papira – top of page, u dnu papira – bottom of page, možemo definisati margine opcijom – page margins i tako postaviti numeraciju stranice itd.

Umetanje tabele-insert table

Umetanje tabela, je potrebno za neki eventualni pregledniji raspored podataka. Word 2007 daje čitav niz gotovih tabela koje možete prilagoditi svojim potrebama. A takođe možete kreirati potpuno novu tabelu po vašoj meri.

Kako? Klikom na insert – table.

table Trening Word 2007 – insert komanda

Umetanje tabela možemo raditi na različite načine.Možete koristiti gotove tabele koje postoje na slici gore i vizuelno vam je prikazano kako do njih dolazite.  Takođe, možete ukoliko je tabela mala recimo veličine 4*4. jednostavno mišem prevucite broj kockica koji je dat na slici dole.  I na vašem ekranu će se pojaviti ta tabela. Ukoliko je veći broj polja koje su vam potrebne onda možete kliknuti na insert table opciju i tu ukucati daj broj redova i kolona koji su vam potrebni.  Kada umetnete tabelu pojaviće vam se drugi meni koji je prikazan slikom

table design Trening Word 2007 – insert komanda

Ovaj meni vam omogućava da sređujete vizuelni izgled tabele, dizajn, na koje kolone i redove će se te promene odnositi itd.

Insert picture/umetanje slika

Jednostavnim klikom na insert  picture, otvara se nov prozor u kome biramo sliku, kada smo došli do slike koju želimo umetnuti klikom na nju onda dolazi u naš dokument.

Kada je ubacimo pojavi se ovakav prozor

picture Trening Word 2007 – insert komanda

dakle imamo sledeće opcije:

  1. Brithness and contrast je opcija za rad sa slikom, pravljenje da ista bude svetlija, tamnija itd.
  2. Compress smanjuje kvalitet slike i prilagođava je word dokumentu za čuvanje.
  3. Frame, jeste opcija za podešavanje okvira slike.
  4. Text wrapping jeste podešavanje slike u odnosu na tekst, i to je značajna komanda, jer sliku možemo podesiti da bude: square – tekst oko zamišljenih ivica slike, tight – tekst do slike, behind text – slika iza teksta, in front of text – slika ispred teksta, top and bottom – tekst slika tekst.
  5. Crop je komanda za secenje slike, tačnije onog dela slike koji je nepotreban.

DROP CAP

Ukoliko kucamo dokument u kome trebamo istaći recimo prvo slovo pasusa, onda to radimo tako što kliknemo da insert a potom drop cap.

drop cap Trening Word 2007 – insert komanda

Fusnote

Ono što je veoma često korišćena komanda worda posebno pri izradi maturskih radova, jeste ubacivanje fusnota. Fusnote su objašnjenja pojedinih reči u tekstu ili pak objašnjenje izvora nekog teksta, pasusa koji se nalaze u našem dokumentu. U wordu 2007 do ove komande dolazimo tako što pritisnemoreferences iz glavnog menija, a potom na dugme insert footnote. Slikovit prikaz je dat na slici dole . Naravno kada ubacimo fusnotu, u daljem delu teksta možemo dodavati nove fusnote, pregledati prethodne itd.

footnote Trening Word 2007 – insert komanda

Postoji još čitav niz opcija, koje možete da koristiti za ubacivanje materijala u vaš  word dokument, preko shapes- ocpije koja vam omogućava crtanje,  chart za ubacivanje grafikona ali postupak za svaku od tih i mnoge druge opcije je uvek isti. U ovom tekstu sam se osvrnula samo na ono što je najčešće korišćeno.

Na kraju, kada napravite svoj dokument nemojte zaboraviti da ga sačuvate. Čuvanje se vrši putem komande, save. Dakle možete kliknuti save, ili save as, gde birate način na koji čete čuvati dokument da li će biti word 2007 ili možda word 97-2003. Kada odaberete način čuvanja, onda birate mesto gde ćete ga sačuvati.

save Trening Word 2007 – insert komanda

Ukoliko potom želite dokument odštampati,klikom na  Print Preview,će vam omogućiti da vidite svoj dokument pre štampe, i potom ako ste zadovoljni jednostano kliknite Print.