Igre

Klikni i igraj!

Milioner

Odgovoriti tačno na 15 pitanja, svako sa po 4 ponuđena odgovora, da bi se došlo do 5,000,000 dinara. Kao i u pravom kvizu, i u ovoj igri postoje sve četiri vrste pomoći - dakle i pomoć zamene pitanja.

Preuzmi igru

 

Lavirint

Cilj u ovoj igri je proći od starta do cilja, a da se pritom ne dodirne pozadina (to je sve osim starta, cilja i sive površine, a najčešće zelena površina). Igra ima samo pet nivoa, ali je i to dovoljno, budući da su jako teški, a time i veoma zarazni. (Probajte pa ćete se uveriti!) Međutim, osim ravnog puta ili puta sa bodljama na ivici, postoje i 'liftovi', koji se kreću gore-dole ili levo-desno, i 'prepreke', koje se okreću na desno ili levo.

 

Zmija

U ovoj igri cilj je opstati što duže - a da se pritom ne udari u zid ili u samog sebe.Ova igra je, u stvari, bazirana na klasičnoj zmijici, ali sa dosta razlika.

Na primer, u klasičnoj zmijici uvek imate tačno jednu jabuku - kada skupite tu jabuku, stvori se nova. U ovoj zmiji, bez obzira na to koliko ste jabuka skupili, odnosno koliko ih je ostalo na ekranu, na svake 4 sekunde pojavljuju se po 2 nove jabuke. Takođe, u ovoj igri postoje TRI vrste jabuka - obična (crvena), super-jabuka (žuta) od koje zmija poraste više i takozvana "anti-jabuka" (plava), od koje se smanji.

 

 

 Upoznajte Evropu

U ovoj igri imate nacrtanu mapu država Evrope, na kojoj svaku državu birate klikom na nju. U ovoj igri, u stvari, pogađate, odnosno klikćete, na državu čiji je naveden naziv, glavni grad, zastava, ili himna*. Zastave su animirane*, a himne su u MP3 formatu (samo muzika - bez glasa).Postoje 4 moda igre:

  1. Države - Dat je naziv države, a vi klikom trebate da odredite gde se ona na karti nalazi;
  2. Gradovi - Igra se isto kao prvi mod igre, ali je umesto naziva države dat njen glavni grad;
  3. Zastave - Na slici je prikazana zastava države;
  4. Himne* - Na zvučnicima se čuje himna tražene države.
    Dve države Evrope imaju iste himne. U tom slučaju, klik na bilo koju od tih država, priznaje se kao pogodak. A u slučaju promašaja, u crveno se boji jedna od tih država.

Игрице преузете са хттп://ввв.дејантомиц.цом/